Zásady ochrany osobních údajů

About Zásady ochrany osobních údajů

Vítají na naše soukromí Policy

Všechně soukromí je pro nás kriticky důležité.

Je to 'Elk Design'zásadyrespektovat vaše soukromí, pokud jde o jakékoli informace, které můžeme shromažďovat při provozu našich  webových stránek. Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit osobně identifikovatelné informace, které nám můžete poskytnout prostřednictvím webových stránek. Přijali jsme tyto zásady ochrany osobních údajů ("Zásadyochrany osobních údajů"), abychomvysvětlili, jaké informace mohou být shromažďovány na našich webových stránkách,  jak tyto informace používáme a za jakých okolností můžeme tyto informace zpřístupnit třetím stranám. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím webových stránek, a nevztahují se na naše shromažďování informací z jiných  kyselýches.

Tento Zásady ochrany osobních údajů spolu s podmínkami zveřejněnými na našich webových stránkáchstanoví obecná pravidla a zásady, kterými se řídí vaše používání našich webových stránek. V závislosti na vašich aktivitách při návštěvě našich webových stránek jstepovinni souhlasit s dalšími  podmínkami.

Website Návštěvníciý>

Jako většina provozovatelů webových stránek, 'Elk Design' shromažďuje neosobní identifikační údaje t,které web prohlížeče a servery obvykle zpřístupňuje, jako je typ prohlížeče, jazykové preference, odkazující web a datum a čas každého požadavku návštěvníka. 'Elk Design\"účelshromažďování nesobeckých identifikačních informací, tj.lépepochopit, jak 'Elk Design'je visii' torsy používají své webové stránky. 'Elk Design' může čas od času zveřejnit v souhrnu informace, které nejsou osobně identifikační, např. zveřejněním zprávy o trendech v používání svých webových stránek.

'Elk Design\" také shromažďuje potenciálně osobní identifikační údaje, jako jsou adresy IP (Internet Protocol) pro přihlášené uživatele a pro uživatele, kteří zanechávají komentáře na příspěvcích blogu 'elkdesigna.com' . \"Elk Design\" zveřejňuje pouzeIPadresy uživatelů a komentátorů za stejných okolností, které používá, a zveřejňuje osobní identifikační údaje, jak je popsáno níže.

Bezpečnostý>

Bezpečost o vašichosobních údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžemezaručit jejich absolutní  bezpečnost.

Advertisements

Ads, které se objevují na našich webových stránkách, mohou být doručeny uživatelům reklamními partnery, kteří mohou nastavit soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňujíreklamnímu serveru rozpoznat váš počítač pokaždé, když vám pošlou online reklamu, aby shromáždil informace o vás nebo jiných uživatelích, kteří používají váš počítač. Tyto informace umožňují reklamním sítím mimo jiné doručovat cílené reklamy, kterévás budou nejvíce zajímat. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání souborů cookie 'Elk Design\" a nevztahují se na používání souborů cookie žádnými inzerenty.

Linky na  externí webyé>

Naše služba může obsahovat odkazy na externí weby, které neprovozujeme my. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrovánina web této třetístrany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prohlédli Zásady ochrany osobních údajů a podmínky  každého webu, který navštívíte.

Máme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani postupy jakýchkoli stránek, produktů nebo služebtřetích stran a nepřebíráme na tom žádnouodpovědnost.

Agregované statistics

'Elk Design\" může shromažďovat statistiky o chování návštěvníků svých webových stránek. \"Elk Design\" mohou tyto informace veřejně zobrazit nebo je poskytnout ostatním. 'Elk Design' však neodsekávávaše osobní identifikační údaje.

Cookies

Nabít a zdokonalit svůj online zážitek, 'Elk Design' používá  "Cookies", podobné technologie a službyprovided od ostatních k zobrazování personalizovaného obsahu, vhodné reklamy a ukládání vašich preferencí do počítače.

Schytávač cookie je řetězec informací, kteréwebová stránka ukládá dopočítače návštěvníka, a které návštěvníkposkytuje nawebové stránky pokaždé, když se návštěvník vrátí. 'Elk Design\" používá soubory cookie k 'Elk Design' identifikaci a sledování návštěvníků, jejich používání 'elkdesigna.com' a jejich předvolby přístupu na webové stránky. 'Elk Design\" návštěvníci, kteří si nepřejí,aby soubory cookieumístili do svých počítačů by měly nastavit své prohlížeče tak, aby soubory cookie před použitím webových stránek 'Elk Design' s nevýhodou, že některé funkce webových stránek 'Elk Design'nemusí fungovat správně bez pomoci cookies.

Pokračování v navigaci na našich webových stránkách beze změny nastavení souborů cookie tímto berete na vědomí a souhlasíte spoužíváním> Privacy Změny politikyé>

Pokud většina změn bude pravděpodobně menší, \"Elk Design\" může čas od času změnit své Zásady ochrany osobních údajů a podle vlastního uvážení 'Elk Design' vybízí návštěvníky, aby často kontrolovali tuto stránku, aby sena této stráncezměnily její Zásady ochrany osobních údajů. Vaše další používání těchto stránek po jakékoli změně těchto Zásad ochrany osobních údajů bude představovat váš souhlas s takovou  změnou.

Shop Now