Stavba roku 2013. Vyhrála multifunkční aula Gong od Josefa Pleskota

Stavbami roku 2013 se stala ostravská aula Gong, společenské a obchodní centrum Breda & Weinstein v Opavě, Proton Therapy Center v Praze, Lípa resort - Aparthotel Lípa na Děčínsku a Královopolské silniční tunely v Brně. Výsledky vyhlásila ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž organizuje.

Porota v čele s architektkou Radomírou Sedlákovou letos vybírala z 54 přihlášených projektů, dva z nich byly zahraniční. Do finále letošního 21. ročníku soutěže se probojovalo 16 z nich. Letošní Osobností stavitelství byl zvolen poradce ve věcech řízení výstavby a stavebnictví Miroslav Hegenbart.

Stejně jako v předchozích letech byl i letošní ročník určen pro všechny objekty bez rozlišení druhu stavby nebo výše nákladů vynaložených na její pořízení.

Stavba roku 2013

Podmínkou pro přihlášku do soutěže bylo dokončení a uvedení do provozu nebo zkolaudovaní v období od června 2012 do letošního května.

Tituly Stavba roku 2013

Josef Pleskot, Multifunkční aula Gong, rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice Zdůvodnění: Titul Stavba roku 2013 je udělen za vytvoření ojedinělého kulturního centra v bývalé průmyslové zóně se zřetelem k citlivému propojení původní a nové konstrukce.

Obchodní centrum Breda & Weinstein v Opavě získalo 10. října ocenění Stavba roku 2013 za velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení.

Lipa Resort - Aparthotel Lipa v Krásné Lípě na Děčínsku získal 10. října ocenění Stavba roku 2013 za vytvoření ojedinělého souboru staveb pro ubytování v turisticky atraktivním místě se zřetelem k městotvorné funkci.

Zvláštní ceny

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu:

Intecha, Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 ve Stráži pod Ralskem, Stráž pod Ralskem

Cena primátora hl. m. Prahy:

D³A, Administrativní Budova Palác Křižík II, Praha

Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR:

Jaroslav Huňáček, Eva Šestáková, Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava, Jihlava

Cena ministra životního prostředí za energetickou úspornost a efektivnost stavby:

Projektil architekti, Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, Brno

Cena ministra životního prostředí za ekologickou stavbu:

Richard Meier & Partners, City Green Court, Praha

Cena veřejnosti:

Josef Pleskot, Multifunkční aula Gong - rekonverze plynojemu, Dolní Vítkovice

Leave a Comment